Reference 2

Stejně tak komplexní analýza našich možností jednoznačně předurčuje implementaci systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám.

Stejně tak komplexní analýza našich možností jednoznačně předurčuje implementaci systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám.