Valná hromada !!!!!!!!

    Pozvánka na řádnou Valnou hromadu společnosti SKLÁRNY   MORAVIA, akciová společnost

    IČ: 16343646   se sídlem Úsobrno č.pop. 79 PSČ: 67939         

Konanou dne 22.6.2018 v restauraci U tří bříz v Prostějově - Dolní ulice 2, 79601 Prostějov v 15.00 hod.

POZOR ZMĚNA !!!!!  

Z technických důvodů se valná hromada koná v salónku restaurace U Koníčka, Nerudova 2, 79601 Prostějov

Prezentace akcionářů a členů statutárních organů společnosti od 14.30 hod.

Program Valné hromady: 

 1. Přivítání přítomných
 2. Volba orgánů Valné hromady
 3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2017
 4. Zpráva dozorčí rady za rok  2017
 5. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku, návrh dividend a tantiem za rok 2017
 6. Odsouhlasení výsledku hospodaření za rok 2017
 7. Odsouhlasení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
 8. Odsouhlasení dividend a tantiem za rok 2017
 9. Návrh na změnu počtů členů představenstva ze 3 na 5 osob
 10. Hlasování o změně počtu členů představenstva
 11. Návrh změny stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích včetně úpravy počtu členů představenstva ze 3 na 5 osob
 12. Hlasování o změně stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích včetně úpravy počtu členů představenstva ze 3 na 5 osob
 13. Návrh změny stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích včetně úpravy vyloučení prokuristy ze stanov
 14. Hlasování o změně stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích včetně úpravy vyloučení prokuristy ze stanov
 15. Návrh změny stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích bez dalších změn - stanovy podle původního znění
 16. Hlasování o změně stanov upravených podle NOZ a Zákona o korporacích bez dalších změn - stanovy podle původního znění
 17. Odsouhlasení pracovních smluv členů představenstva a dozorčí rady společnosti a výše měsíčních odměn členům těchto orgánů na nové volební období
 18. Volba členů představenstva
 19. Volba členů dozorčí rady
 20. Závěr Řádné valné hromady

 v Úsobrně dne 21.5.2018                                                                  předsedkyně představenstva Ing. Emílie Hnízdilová                         

člen představenstva : p. Oldřich Medek

 

 

 

 

 

 

 

© 2001–2018, Všechna práva vyhrazena. Sklárny Moravia a.s.