Politika kvality

Jsme výrobcem speciálních tvarovaných skleněných lahví, tvarovaného obalového skla a zabrušovaných laboratorních lahví.  Našim záměrem je být i nadále významnou a prosperující sklárnou, která dodává výrobky z tvarovaného obalového skla svým zákazníkům nejen z České republiky, ale i z evropských a dalších zemích světa. 

Plně si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny.  Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášená tato

POLITIKA KVALITY

která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

  • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

Dodavatelé

  • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci

  • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
  • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům

Technologie a infrastruktura

  • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci

Okolní prostředí

  • aktivně spolupracovat se státními orgány, orgány samosprávy a organizacemi, které působí v dosahu společnosti
  • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
  • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje:

-    dodržovat výše uvedené zásady

-    plnit požadavky zákonů a právních předpisů

-    neustále zlepšovat systém managementu kvality.

 

          Martin Dudek                                                                            Ing. Michal Medek   

     představitel vedení pro kvalitu                                                      generální ředitel

                                                                       V Úsobrně, leden 2017

  

© 2001–2020, Všechna práva vyhrazena. Sklárny Moravia a.s.